February 21, 2020

QuiTắc Bảo Hiểm

CÔNG TY PACIFIC TRAVEL KÍNH CHÀO QUÍ KHÁCH

Bảo hiểm du lịch là loại hình bảo hiểm cho người đi du lịch,đi nghỉ mát.Bảo hiểm du lịch bao gồm bảo hiểm du lịch trong nước,bảo hiểm du lịch quốc tế.Với loại hình bảo hiểm du lịch trong nước thì không bắt buộc nhưng bạn có thể mua hoặc yêu cầu được mua để an tâm hơn khi đi du lịch.

19630842
-Với loại hình bảo hiểm du lịch quốc tế nhiều nước châu âu yêu cầu mọi công dân nước khác sang đó vui chơi nghỉ mát hay làm việc đều phải mua bảo hiểm du lịch Đây cũng là thủ tục bắt buộc để được cấp Visa sang các nước này.

Mọi thắc mắc, quý khách liên hệ

CÔNG TY PACIFIC TRAVEL